Haluatko Paikka auki -työntekijäksi?

Oletko alle 30-vuotias tai osatyökykyinen? Oletko ajatellut työskenteleväsi järjestössä kuukausipalkalla? Nyt on sinun vuorosi!

Lähde tutustumaan järjestöjen kiinnostavaan maailmaan. Paikka auki -ohjelman työpaikoissa saat tarvittaessa koordinaatiotiimin tuen koko työsuhteesi ajaksi.

Nuori

  • Työllistettävän nuoren tulee työsuhteen alkaessa olla 18–29-vuotias.
  • Palkattavan nuoren tulee olla työtön eikä hän voi olla päätoiminen opiskelija.
  • Nuorella voi olla vain vähän tai ei vielä lainkaan työkokemusta.

Osatyökykyinen

”Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään osa työkyvystään. Osatyökykyisyys on yksilöllistä ja sidoksissa osatyökykyisyyden syyhyn, työhön ja työn vaatimuksiin. Osatyökykyisyyttä on monenlaista – osatyökykyisiä voivat olla esimerkiksi vammaiset, pitkäaikaissairaat, vakavasta sairaudesta toipuvat, elämänkriisin kokeneet. Osatyökykyisiä voivat olla myös pitkäaikaistyöttömät, joiden työ- ja toimintakyky on alentunut vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden takia. Työkyky voi vaihdella elämän eri vaiheissa. Osatyökykyisyys voi olla myös tilapäistä.”

Lähde: OTE kärkihanke.

  • Jos koet olevasi määritelmän mukaisesti osatyökykyinen, voit olla minkä ikäinen tahansa, työelämässä tai opiskelemassa ja silti hakea Paikka auki -työpaikkaa.
  • Osatyökykyisyyden todentamiseksi ei tarvita diagnoosia, lääkärin tai TE-palveluiden lausuntoa.

Työpaikat

Paikka auki -avustuksen saaneet sosiaali- ja terveysalan järjestöt hakevat työntekijät avoimella työpaikkailmoituksella, esimerkiksi Työmarkkinatorilla, tai omista verkostoistaan. 

Näille järjestöille on myönnetty avustus vuodelle 2024. Järjestöt voivat rekrytoida työntekijän milloin vain vuoden 2024 aikana.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöissä on avoinna vuosittain noin 300 työpaikkaa nuorille ja osatyökykyisille.

Avoimia paikkoja jaetaan mahdollisuuksien mukaan Paikka auki -somekanaviin (FacebookTwitterInstagram) järjestön laittaessa paikan avoimeen hakuun.

Paikka auki -ohjelma ei itse rekrytoi eikä palkkaa työntekijöitä. Järjestöt rekrytoivat työntekijänsä aina itse ja he voivat hyödyntää positiivista erityiskohtelua työntekijän valinnassa.

Työpaikkailmoituksissa on yleensä mainittu, haetaanko työhön nuorta vai osatyökykyistä työntekijää tai sekä että. Tarjottava työpaikka voi olla joko koko- tai osa-aikainen. 

Työntekijän valinnan jälkeen kirjoitetaan järjestön ja työntekijän välinen työsopimus. Palkka määräytyy järjestössä käytettävän työehtosopimuksen mukaan.