Platsen är ledig -understödsprogram

Platsen är ledig är ett av social- och hälsovårdsministeriets (SHM) understödsprogram. Programmet fortsätter tills vidare.

Avsikten med programmet är att främja sysselsättning av personer med särskilda sysselsättningssvårigheter genom att erbjuda arbetsplatser i social- och hälsovårdsorganisationer. Understöden beviljas av Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och de administreras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA).

Organisationer inom social- och hälsovårdssektorn kan söka understöd till fullt belopp för att anställa en eller flera medarbetare för ett år (arbetsavtal för viss tid). Understödet täcker anställningsförhållandets alla lönekostnader. Organisationer kan också söka understöd för kostnader för mentorskap/handledning och lämpliga verktyg.

Endast unga vuxna under 30 år som befinner sig utanför arbetslivet samt personer med partiell arbetsförmåga (utan åldersbegränsning) kan söka arbetsplatser inom understödsprogrammet.

Programmets mål

Platsen är ledig -programmets mål är att erbjuda så många personer med sysselsättningssvårigheter som möjligt en visstidsanställning i en social- eller hälsovårdsorganisation samt främja arbetslivsfärdigheterna hos och möjligheterna till fortsatt sysselsättning för personer med särskilda sysselsättningssvårigheter.

Platsen är Ledig och Platsen är ledig II

Under första perioden, åren 2014-2017, avlönades sammanlagt över 800 unga i olika organisationer genom Platsen är ledig -programmet. Resultaten av första perioden var så bra att programmet bestämdes fortsätta för åren 2018-2022 och programmet fick sitt nuvarande officiella namn Platsen är Ledig II. På andra perioden, endast under året 2018, sysselsatte cirka 170 organisationer över 200 unga vuxna eller personer med partiell arbetsförmåga för ett år.

Programmet koordineras av Nuorten Ystävät rf

På grund av första periodens bra resultat blev programmet utvidgat. STEA utkontrakterade koordineringen till Nuorten Ystävät ry som nu tar hand om programmet. Nuorten Ystävät rf satte ihop ett koordinationsteam och dess mål är att ge stöd åt social- och hälsoorganisationerna som deltar i programmet, de sysselsätta personerna i dessa organisationer, utöka programmets bekantskap och framställa ny information och kunskap.

Stöd beviljat av Veikkaus Oy:s spelintäkter

Veikkaus delar ut spelintäkter runt om Finland till tusentals understödsobjekt för över en miljard euro per år. Ett av de större understödsobjekten är att främja sysselsättningen. Till detta syfte utdelar Veikkaus cirka 16 miljoner euro per år. STEA inriktar en del av Veikkaus Oy:s understödsförmögenheter till program som är större helheter, inriktade och styrda mot flera sammanhängande mål, liksom Platsen är Ledig -understödsprogrammet.