Paikka auki -työn räätälöinti

Työn räätälöinti on keskeinen osa Paikka auki -avustusohjelmaa.

Räätälöidyn työn tavoitteena on sovittaa työntekijän ominaisuudet, tarpeet ja mahdolliset rajoitteet yhteen työtehtävien kanssa. Räätälöinnistä puhutaan myös työn muokkauksena.

 

Räätälöinnin keinoja

  • Työaikajärjestely – Millainen työaika sopii parhaiten Paikka auki -työntekijälle ja tukee hänen työssä suoriutumistaan?
  • Tuki ja ohjaus – Miten työntekijää tuetaan ja ohjataan työsuhteensa aikana? Mentorointi on keskeinen osa Paikka auki -työtä ja sitäkin voidaan toteuttaa monin tavoin.
  • Sosiaalisten tilanteiden helpottaminen – Keskustele Paikka auki -työntekijän kanssa. Ihmisillä voi olla erilaisia ajatuksia ja tarpeita sosiaalisten tilanteiden suhteen.
  • Työn organisointi – Millaiset työtehtävät sopivat Paikka auki -työntekijälle? Miten hän suoriutuu työtehtävistään, ja millaiset järjestelyt auttavat häntä onnistumaan?
  • Työympäristön muutokset – Onko jotain, mikä voisi olla toisin työympäristössä? Jotain, joka parantaisi työntekijän työssä jaksamista? Työympäristön muutokset voivat liittyä esimerkiksi työtiloihin tai työpisteiden sijoitteluun. Valaistus ja ergonomia ovat nekin osa työympäristöä.
  • Teknologia ja apuvälineet – Tarvitseeko työntekijä työtehtäviensä hoitamiseen erilaisia apuvälineitä tai työn tekemistä sujuvoittavaa tai helpottavaa teknologiaa?
  • Työolosuhteiden järjestelytuki – Mikäli työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää uusia työvälineitä, voi työnantaja saada työolosuhteiden järjestelytukea.

Räätälöinti on yksilöllistä, henkilökohtaista ja vastavuoroista.

Miten lähteä räätälöimään työtä?

Jo Paikka auki -avustuksen hakuvaiheessa tulee miettiä, millaista työtehtävää järjestö tarjoaa ja kuinka työntekijää tuetaan työsuhteen aikana?

Kun tehtävään on valittu henkilö, tulee hänen kanssa pohtia:
– Miten työtä on tarpeen räätälöidä?
– Millainen työaika sopii tehtävään valitulle henkilölle?
– Mitä on tarpeen tehdä, jotta työ vastaa henkilön osaamista, mielenkiintoa ja tavoitteita? 

Toisin sanoen räätälöinti aloitetaan henkilön työkyvyn kartoittamisella ja selvittämisellä.

Tässä esimerkkejä toimintakykyä mittaavista menetelmistä:

Kykyviisari
Toimia-tietokanta
Työelämätutka
Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä

“Työ on erittäin mukavaa ja siinä on pystytty ottamaan huomioon vahvuuteni ja toisaalta työkyvyn rajoitteeni, joten olen pärjännyt tosi hyvin!”

Suvi jaksoi työssään räätälöinnin ansiosta

Minnan mielestä räätälöinti on Paikka auki -työn ydin

Järjestökeskus Kitisen toiminnanjohtaja Minna iloitsee, että he ovat voineet palkata vaikeasti työllistyviä nuoria tiimiinsä. Lue, miten työn räätälöinti on onnistunut Suomen pohjoisimmassa järjestökeskuksessa:
Räätälöinti on Paikka auki -työn ytimessä

12-tuntinen työviikko auttoi Miraa

Mira huomasi, kuinka pienikin työmäärä kuntouttaa ja lisää kokonaisvaltaista jaksamista.
Lue, miten Miran työtä on räätälöity Paikka auki -työsuhteen aikana:
Paikka auki -työ hengähdystaukona byrokratian rattaissa pyörimiselle.