Osallisuus

Paikka auki -avustusohjelmalla tuetaan vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia henkilöitä. Koko ohjelma perustuu ajatukselle osallisuuden vahvistumisesta, kun sosiaali- ja terveysalan järjestöihin palkatut nuoret ja/tai osatyökykyiset pääsevät vuoden mittaisten työsuhteiden kautta mielekkääseen työhön.

Osallisuus Paikka auki -ohjelmassa

’Osallisuus’ on laaja ja monitahoinen yhteiskunnallinen kysymys, josta viime vuosina on kirjoitettu useita tutkimuksia (ks. esim. THL:n raportti 33/2017). Hyvin yleisellä tasolla kysymys on siitä, että osallisena voin vaikuttaa oman elämäni kulkuun, osallisuus on kuulumista ja kuulluksi tulemista ja osallisuus rakentuu vuorovaikutuksessa. Osattomana, syrjäytyneenä tai elämässäni jotenkin sivuraiteelle joutuneena en pysty tai jaksa vaikuttaa elämäni kulkuun kovin hyvin.

Kun vastuullisuus voidaan ymmärtää ”kahden kauppana”, niin osallisuus on jotain, joka koskee meitä kaikkia. Se on kuulumista ja kuulluksi tulemista ja se rakentuu vuorovaikutuksessa työnantajan ja työntekijän kesken, koko työyhteisön myötävaikutuksella.

Infograafi, joka kuvastaa polkua vaikeasta työmarkkinatilanteesta Paikka auki -ohjelman kautta avoimille työmarkkinoille.

Mielekäs työ luo pohjaa osallisuuden kokemuksille

Työn kokeminen merkitykselliseksi auttaa meitä kaikkia ottamaan vastuuta työstä ja tekemään omaa hyvinvointia edistäviä valintoja. Työstä saatu myönteinen palaute tekee osaamisen näkyväksi ja antaa kokemuksen siitä, että olen arvostettu. Työyhteisössä ja työryhmissä voi osallistua yhteiseen tekemiseen, päätöksentekoon ja resurssien (esim. ajan) hallintaan. Samalla voi tuntea työtoveruutta, osoittaa kyvykkyyttä ja panostaa yhteiseen hyvään. Voin tuntea olevani tarpeellinen, kun saan työssäni tehdä hyvää myös muille. Minuun luotetaan, kun saan sopivan haastavia ja vastuullisia työtehtäviä, kun ajatuksiani ja mielipiteitäni kysytään ja vastauksiani halutaan kuulla.

Jatkopolkut Paikka auki -työn jälkeen

Sopivan (ammatillisen) jatkopolun hahmottaminen, rakentaminen ja kirkastaminen on yksi Paikka auki -ohjelman tärkeimmistä tavoitteista. Se on myös yksi osallisuuden kulmakivistä. Se vaatii aikaa, asennetta, rohkeutta ja riittävää kärsivällisyyttä niin työntekijän kuin myös työnantajan puolelta. Vaikka lopputuloksesta ei etukäteen voi koskaan olla varma, määrätietoinen pyrkimys sitä kohti on kaikkien etu.

Osallisuusväittämät apuvälineeksi keskusteluun

Tällä matkalla on hyvä välillä pysähtyä arvioimaan omaa työtilannetta nykyisessä työpaikassa. Se on hyvä tehdä yhdessä oman esihenkilön ja/tai mentorin kanssa. Keskustelun apuvälineenä voi käyttää esimerkiksi seuraavia väittämiä, jotka pureutuvat osallisuuden kokemuksiin nimenomaan työpaikalla ja työyhteisössä. Väittämät pohjautuvat THL:n kehittämään osallisuusindikaattoriin, joka perustuu THL:n tekemään tutkimustyöhön osallisuuden eri osa-alueista (Isola ym., THL 2017), ja olemme tehneet niistä seuraavan apuvälineen keskusteluun.

Lataa osallisuusväittämät tästä (pdf)

Keskustelkaa esihenkilön ja/tai mentorin kanssa arvioistanne ja kokemuksistanne arkipäivän tilanteissa. Millainen merkitys niillä on työn tekemisen ja osallisuuden kokemuksien kannalta? Mitä useamman väitteen kanssa olette samaa mieltä, sen todennäköisempää on, että työt sujuvat työyhteisössänne hyvin. Jos työtoverisi ja esihenkilösi ovat samaa mieltä kanssasi, sen parempi. Erimielisyyksien äärellä on hyvä miettiä, mistä kenkä puristaa ja mitä asialle voidaan yhdessä tehdä.