Tietoa Paikka auki -avustusohjelmasta

Paikka auki on sosiaali- ja terveysministeriön (STM) avustusohjelma, jonka tarkoituksena on edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä tarjoamalla työpaikkoja sosiaali- ja terveysalan järjestöissä. Avustukset myöntää sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja niitä hallinnoi ministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Avustusta voi hakea sosiaali- ja terveysalan järjestö

Järjestöt, jotka täyttävät STEAn avustuskelpoisuuden, voivat hakea työntekijän palkkaamiseen täysimääräistä avustusta, joka kattaa kaikki työsuhteesta aiheutuvat palkkakulut. Järjestö voi lisäksi hakea rahoitusta myös työntekijän mentorointiin sekä työvälineisiin.

Työpaikat on tarkoitettu nuorille ja osatyökykyisille

Ohjelman kautta hakuun tulleita työpaikkoja voivat hakea osatyökykyiset (ilman ikärajausta) sekä työttömät alle 30-vuotiaat nuoret aikuiset.

Ohjelman tavoitteet

Paikka auki -ohjelman tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle vaikeasti työllistyvälle henkilöille työsuhde vuodeksi sosiaali- ja terveysalan järjestössä sekä edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden työelämävalmiuksia ja jatkotyöllistymismahdollisuuksia.

Paikka auki -ohjelman menestystekijät

  • Avustusohjelma on hyvin suunniteltu
  • Koordinaatiotiimi tukee työnantajia ja työntekijöitä työsuhteen ajan
  • Sote-järjestöt ovat osaavia työnantajia
  • Työsuhteet ovat riittävän pitkiä, työssä viihdytään
  • Mentorointi auttaa mielekkäille jatkopoluille

Ohjelmaa koordinoi Nuorten Ystävät ry

STEA on ulkoistanut koordinoinnin Nuorten Ystävät ry:lle. Nuorten Ystävien kokoaman koordinaatiotiimin tavoitteena on tukea ohjelmassa mukana olevia sosiaali- ja terveysjärjestöjä, niissä olevia Paikka auki -työntekijöitä, lisätä ohjelman tunnettuutta ja tuottaa uutta tietoa.