Rekrytointi

Paikka auki -ohjelmassa tarjotaan työpaikkoja vaikeasti työllistyville henkilöille. Ohjelman kohderyhmään kuuluvat osatyökykyiset henkilöt sekä työn ja päätoimisen opiskelun ulkopuolella olevat nuoret. Rekrytoivan järjestön tulee tarkistaa STEA:lle tehdystä Paikka auki -avustushakemuksesta, onko siinä haettu avustusta nuoren vai osatyökykyisen palkkaamista varten sekä tarkistaa, että rekrytointi on avustuspäätöksessä annetun linjauksen mukainen.

Palkattavan henkilön tulee täyttää joko nuorta koskevat kriteerit tai osatyökykyistä henkilöä koskevat kriteerit.

Nuoren palkkaamista koskevat kriteerit

 • Työllistettävän nuoren tulee työsuhteen alkaessa olla alle 30-vuotias.
 • Palkattava nuori ei saa olla työsuhteessa (ei edes osa-aikaisessa).
 • Nuori saa kuitenkin olla esim. kuntouttavassa työtoiminnassa tai työkokeilussa.
 • Palkattava nuori ei voi olla päätoiminen opiskelija.
 • Nuorella voi olla vain vähän tai ei vielä lainkaan työkokemusta.
 • Ohjelman painotus on vaikeasti työllistyvissä.
 • Ohjelmaan tulee palkata henkilöitä, jotka eivät ole työllistyneet aiemmin Paikka auki -avustusohjelman kautta.

Osatyökykyisen palkkaamista koskevat kriteerit

 • Osatyökykyisyyden lisäksi ei vaadita muita kriteerejä.
 • Osatyökykyistä eivät koske ikä- eikä työllisyys-/opiskelutilannerajaukset.
 • Osatyökykyisyyden todistamiseksi ei vaadita diagnoosia tai lausuntoa. Riittää, että työnantaja on selvittänyt, että työntekijä täyttää kriteerit.
 • Ohjelman painotus on vaikeasti työllistyvissä.
 • Ohjelmaan tulee palkata henkilöitä, jotka eivät ole työllistyneet aiemmin Paikka auki -avustusohjelman kautta.

Lue lisää osatyökykyisyydestä täältä.

Työpaikkailmoitus

Paikka auki -työntekijää rekrytoidessa järjestö voi valintansa mukaan käyttää joko julkista tai sisäistä hakua. Sisäisellä haulla rekrytoidessa voi hyödyntää järjestön omia jäseniä tai vapaaehtoisia, jolloin avointa hakua ei tarvitse avata.

Yhdenvertaisuuslain mukainen positiivinen erityiskohtelu on työnhaussa sallittua sekä iän että osatyökykyisyyden perusteella. Lisätietoa löytyy esimerkiksi tästä Työterveyslaitoksen julkaistusta.

Avoimen työpaikkailmoituksen sisältövinkkejä

 • Mieti otsikko ja titteli tarkkaan!
 • Kerro mikä on Paikka auki -avustusohjelma ja sen asettamat kriteerit palkattavalle henkilölle. 
 • Esittele järjestö lyhyesti ja ytimekkäästi kyseistä työpaikkaa ajatellen.
 • Kerro järjestön kulttuurista, arvoista, missiosta, visiosta ja ilmapiiristä.
 • Nosta esiin vain keskeisimmät työtehtävät. Kerro työnantajan odotuksista ja tavoitteista tehtävään liittyen.
 • Mainitse, että työtehtäviä ja työaikaa voidaan räätälöidä valittavan henkilön osaamisen ja työkyvyn mukaan. Esimerkki: ”Työtehtäviä ja työaikaa räätälöidään yhdessä palkattavan henkilön kanssa hänen osaamisensa, työkykynsä ja kiinnostuksen kohteensa huomioiden.”
 • Kerro, jos työaikaa voidaan muokata tai porrastaa. Esimerkki: ”Haetaan työntekijää osa-aikaiseen työsuhteeseen. Voimavarojen karttuessa työaikaa voidaan lisätä.”
 • Mainitse mahdolliset henkilöstöedut ja tulevan tiimin kokonaisuus.
 • Kerro työpaikan sijainti ja työn mahdollinen matkustelu.
 • Ilmoita palkkasumma tai -haarukka.
 • Anna lopuksi selkeät hakuohjeet ja päivämäärät.
 • Käytä ilmoituksessa Paikka auki -logoa. Lataa logo tästä.
 • Linkitä ilmoitukseen www.paikka-auki.fi -nettisivut lisätietoja varten.

Merkitse julkaisuun @paikkaauki tai #paikkaauki. Jaamme ilmoituksen myös Paikka auki -somekanavissa.

Vinkki työpaikkailmoitukseen sisältötekstiksi:

”Paikka auki -työn tarkoitus on edistää henkilön hyvinvointia, kuten vahvistaa voimavaroja, lisätä osallisuutta ja vähentää eriarvoisuutta. Paikka auki -työhön valitun henkilön tulee täyttää ohjelman kriteerit. Työpaikat on tarkoitettu vaikeasti työllistyville nuorille tai osatyökykyisille henkilöille. Paikka auki -työntekijän kriteereistä voit lukea lisää ohjelman verkkosivuilta paikka-auki.fi.”  

Julkista hakua suunniteltaessa työpaikkailmoitus kannattaa laittaa

 • työ- ja elinkeinopalveluiden Työmarkkinatorille
 • Paikka auki -ohjelman verkkosivuille. Työpaikan voit ilmoittaa työpaikkailmoitukset -sivulta löytyvällä lomakkeella.
 • oman alueen Ohjaamoon
 • järjestön omille nettisivuille
 • järjestön sosiaalisen median kanaviin
 • Facebookin & LinkedInin työpaikkailmoituksiin.

Huomioitavaa rekrytoitaessa

Työnantaja saa käsitellä työnhakijan terveydentilaa, kuten sairautta tai vammaisuutta, koskevia tietoja vain, jos tiedot on saatu vapaaehtoisesti hakijalta itseltään. Suostumuksellisuuden lisäksi tietojen käsittelyä sitoo tarpeellisuusvaatimus: työntekijän on itse nimenomaisesti haluttava, että hänen työkykyisyyttään selvitetään terveydentilatietojen perusteella.

Työpaikkailmoituksessa on hyvä korostaa valintakriteereitä ja millaista työntekijää etsitään – eli osatyökykyistä tai vaikeasti työllistyvää nuorta. Työpaikkailmoituksessa ei voi kuitenkaan edellyttää, että työnhakijan tulisi esittää tarkka selvitys terveydentilastaan hakemuskirjeessä tai sen liitteenä esimerkiksi lääkärintodistuksen muodossa. Hakijalta voidaan siis lähinnä edellyttää sitä, että hän hakemuskirjeissään perustelee, miksi hakee kyseistä työpaikkaa ja kokee soveltuvansa haettavaan tehtävään.

Myös haastattelutilanteessa työnhakijan soveltuvuutta tehtävään tulee pyrkiä selvittämään muilla kuin terveydentilaa suoraan koskevilla kysymyksillä. Työnhakijalta voi esimerkiksi yleisesti kysyä hänen edellytyksistään hoitaa tehtävää. Työnantaja voi siis kertoa työn vaatimuksista, ja sitten tiedustella työnhakijan omaa arviota siitä, kokeeko tämä täyttävänsä nämä vaatimukset. Sen perusteella, mitä työnhakija on itse terveydentilastaan tai muista työkyvyn haasteistaan esiin tuonut, voi myös tiedustella erityisten työjärjestelyjen tarvetta. Työnantaja voi siis selvittää, millaista tukea ja ohjausta työnhakija kokee tarvitsevansa työstä suoriutuakseen.

Vaikean työllistyvyyden kriteerin täyttymisen arvioinnissa merkitystä on esimerkiksi työhistorialla ja koulutustaustalla, joihin liittyviä kysymyksiä työnantaja saa vapaasti kysyä.

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004 – Terveydentilaa koskevien tietojen käsittely

Tarinoita rekrytoinnista