Toimintamallit

Tältä sivulta löydät kootusti kaikki toimintamallit Paikka auki -kokemuksesi tueksi.

Vastuullinen työnantaja ja vastuuntuntoinen työntekijä

Vastuullisuus syntyy vuorovaikutuksessa, jossa sekä työnantaja että työntekijä hoitavat omat hommansa hyvin. Alla olevan linkin takaa löydät vastuullisuusmallit sekä työnantajalle, että työntekijälle.

 

Jatkopolkujen tukeminen

Toimintamalli havainnollistaa työnantajalle, kuinka haastavassa työmarkkina-asemassa olevien työntekijöiden tulevaisuuden suunnitelmia voidaan tukea työsuhteen aikaisten ohjauskeskusteluiden avulla. Toimintamalli on kehitetty Paikka auki -koordinaatiohankkeessa ja sitä hyödynnetään sote-järjestöissä.

Mentorointimalli

Kolmivaiheista mentorointimallia voi hyödyntää toimivan mentoroinnin tukena. Se kuvaa vuorovaikutusprosessia, joka muodostuu kohtaamisista mentorin ja mentoroitavan välillä. Malli korostaa suunnitelmallisuutta, luottamuksellisuutta, joustavuutta ja vahvuuksien etsimistä. 

Toimintamalli on kehitetty Paikka auki -koordinaatiohankkeessa ja sitä voi soveltaen käyttää erilaisissa ohjaustilanteissa.