Avustuksen hakeminen

Järjestöt, jotka täyttävät STEAn avustuskelpoisuuden, voivat hakea avustusta työntekijän palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin tehtäviin. Avustus on tarkoitettu vaikeasti työllistyvän työttömän, alle 30-vuotiaan nuoren tai osatyökykyisen (ilman ikärajausta) henkilön palkkaamiseen. 

Avustuksen hakeminen vuodelle 2024

Tallenne verkkotreffeiltä 25.4.2023.

Tilaisuudessa hakemisesta oli kertomassa STEAn erityisasiantuntija Sini Seemer, jonka jälkeen hän vastasi tilaisuudessa tulleisiin kysymyksiin. Lopuksi kohdassa 1:11 omista kokemuksistaan Paikka auki -ohjelmassa kertoi Juho-Heikki Korhonen Music Against Drugs ry:ltä.

Lataa tilaisuuden PDF-versio tästä.

Paikka auki -ohjelmaan hakeminen 

 • Avustusta haetaan kerrallaan yhden henkilötyövuoden ajaksi. Poikkeuksena oppisopimuskoulutukseen haettava avustus, jota haetaan koko arvioidun oppisopimuskoulutuksen keston ajaksi.
 • Avustusta haetaan STEAn verkkoasioinnissa Paikka auki -avustushakemuksella.
 • Palkattu henkilö ei voi olla yhdistyksen/järjestön ainoa työntekijä.
 • Järjestöllä tulee olla kokemusta työnantajana toimimisesta.
 • Ohjelmaan tulee palkata henkilöitä, jotka eivät ole työllistyneet aiemmin Paikka auki -avustusohjelman kautta.
 • Ohjelmassa on suositeltavaa hakea yhtä avustusta / järjestö.

Avustuksen määrä

 • Avustusta voidaan myöntää enintään 50 000 euroa palkattavaa henkilöä kohden / vuosi.
 • Myönnetystä avustusmäärästä voidaan käyttää enintään 30 % työntekijän ohjaamisesta ja palkkaamisesta aiheutuviin kuluihin kaikissa Paikka auki -avustuksissa, myös niissä, joihin yhdistyy oppisopimiskoulutus. Näitä kuluja voivat olla työntekijän ohjaamiseen tai mentorointiin liittyvät kulut, työvälineet ja matkakulut. Työntekijän ohjaamiseen, esimerkiksi osatyökykyisyyden vuoksi, tarvittavat resurssit tulee perustella hakemuksessa.
 • Työtilan vuokrakuluja voi sisällyttää avustukseen, mikäli niiden voidaan suoraan osoittaa aiheutuneen työntekijän palkkaamisesta.
 • Palkka määräytyy järjestössä käytettävän työehtosopimuksen mukaan.
 • Palkkarahat myönnetään täysimääräisenä. Varakkailta järjestöiltä edellytetään omarahoitusosuutta, kuten muissakin avustuskohteissa.

Paikka auki -työsuhde

 • Työsuhde voi olla koko- tai osa-aikainen.
 • Työsuhde voi alkaa heti avustuspäätöksen jälkeen tai myöhemmin saman vuoden aikana. Avustus tulee käyttää sen myöntö- ja sitä seuraavan vuoden aikana.
 • Työsuhteeseen on mahdollista liittää oppisopimuskoulutus. Tällöin avustusta haetaan koko oppisopimuskauden keston ajaksi.
 • Työllistävä järjestö vastaa lakisääteisistä työnantajavelvoitteista sekä palkattavien henkilöiden perehdytyksestä ja ohjauksesta.
 • Lisätietoja saat Paikka auki -koordinaatiotiimiltä, voit lähettää kysymyksesi myös sähköpostilla: paikkaauki@nuortenystavat.fi 

Hakuajat vuonna 2023

 • Vuodelle 2024 avustusta haetaan 17.4.-31.5.2023 STEAn verkkoasioinnissa.
 • Vuonna 2021 ja ennen sitä myönnettyjen Paikka auki -oppisopimusavustusten jatkohaku on syksyllä 21.8.2023 – 2.10.2023  klo 16.15. Jatkohaku ei koske muita Paikka auki -avustuksia (ei myöskään oppisopimusavustuksia, jotka on myönnetty vuonna 2022 tai sen jälkeen).
 • Hakuun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä STEAn erityisasiantuntija Sini Seemeriin, sini.seemer@gov.fi, tai koordinaatiotiimiin:
  • Anu Lappalainen, anu.lappalainen@nuortenystavat.fi, 044 746 2106
  • Ira Mattila, ira.mattila@nuortenystavat.fi, 044 744 3567

Meidänkö järjestöstä Paikka auki -työnantaja?

Pohdi näitä kysymyksiä, ennen kuin haet avustusta.