Ohjelmakoordinaattoreilta tukea ja tietoa

Paikka auki -ohjelmassa toimii koordinaatiotiimi, jonka tehtävänä on koordinoida avustusohjelmaa koko Suomen laajuisesti. Ohjelmakoordinaattorit Anu, Ira ja Elina tarjoavat apua ja tukea Paikka auki -työnantajille kaikissa ohjelmaan ja rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä.

Anu: anu.lappalainen@nuortenystavat.fi, p. 044 746 2106

Ira: ira.mattila@nuortenystavat.fi, p. 044 744 3567

Elina: elina.piispanen@nuortenystavat.fi, p. 044 428 7508

Mentorointi

Paikka auki -avustukseen voidaan sisällyttää palkkakulujen lisäksi myös mentorointikuluja. Mentoroinnista ja nuoren/osatyökykyisen palkkauksesta aiheutuvat muut välittömät kulut voivat olla yhteensä max. 30 % myönnetystä avustuksesta.

Järjestöjä kannustetaan panostamaan laadukkaaseen mentorointiin Paikka auki -työntekijöille. Hyvin suunniteltu ja toteutettu mentorointiprosessi on hyödyllinen tulevaisuutta varten sekä työntekijälle että työnantajalle. Henkilökohtaisen tuen lisäksi tarjoamme siihen lukuisia apuvälineitä.

Ilmoita tietoja

Paikka auki -koordinaatiotiimi kerää kaikkien ohjelmaan osallistuvien järjestöjen (mentori ja yhteyshenkilö) ja Paikka auki -työntekijöiden yhteystiedot yhteystietorekisteriin. Lue lisää tietojen ilmoittamisesta tai niiden muuttamisesta Ilmoita tietoja -sivulta. Noudatamme Nuorten Ystävien tietosuojaselostetta. 

Tilaa uutiskirje

Paikka auki -uutiskirjeen tilaamalla pysyt perillä kaikista avustusohjelmaan liittyvistä ajankohtaisista asioista.