Koordinaatiotiimi

Sosiaali- ja terveysministeriön Paikka auki -ohjelmalla on oma koordinaatiotiiminsä, jota toteuttaa Nuorten Ystävät ry Oulusta, Jyväskylästä ja Helsingistä käsin. 

Ohjelmakoordinaattoreiden tehtävänä on auttaa järjestöjä ja Paikka auki -työntekijöitä

Paikka auki -avustusohjelman ohjelmakoordinaattoreiden tehtävänä on neuvoa, auttaa ja tukea avustusohjelmassa mukana olevia järjestöjä ja työntekijöitä.

Voit ottaa yhteyttä ohjelmakoordinaattoreihin, jos sinulla on kysyttävää esimerkiksi

 • Paikka auki -työntekijän työtehtävien sisällöstä
 • rekrytoinnista
 • perehdytyksestä
 • ohjauksesta tai mentoroinnista
 • työhyvinvoinnista
 • jatkopoluista tai urasuunnittelusta
 • työsopimukseen liittyvistä asioista

Rahoitukseen liittyvät kysymykset voi osoittaa suoraan omalle avustusvalmistelijalle STEAan.

Koordinaatiotiimiä luotsaa ohjelma- ja viestintäpäällikkö. Hän vastaa koordinaatiohankkeen toteutuksesta ja taloudesta hankesuunnitelman mukaisesti tiiviissä yhteistyössä STEA:n yhteyshenkilön kanssa. Ohjelma- ja viestintäpäällikkö on sidosryhmien yhteyshenkilö ja hän vastaa myös median Paikka auki -ohjelmaa koskeviin yhteydenottoihin.

Paikka auki -koordinaation ohjausryhmä

Ohjausryhmän tarkoitus on olla ohjaavana tahona koordinaation toiminnassa sekä apuna ja tukena koordinaatiotiimille. Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 31.8.2023 Helsingissä, jolloin puheenjohtajaksi valittiin FT, dosentti, erityisasiantuntija Reija Paananen (Diakonia-ammattikorkeakoulu). Sihteerinä toimi ohjelma- ja viestintäpäällikkö Tiina Pyky (Nuorten Ystävät).

Ohjausryhmä kokoontuu 2 kertaa vuodessa.

Paikka auki -ohjausryhmän jäsenet

 • FT, Dosentti, erityisasiantuntija Reija Paananen, Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • Johtaja Elina Palola, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Erityisasiantuntija Jani Lehto, työ- ja elinkeinoministeriö
 • Toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Tilkanen, Nuorten Suomi ry
 • Kehittämispäällikkö Lea Nikula, Nuorten Ystävät ry
 • Erityisasiantuntija Mervi Aalto-Kallio, SOSTE
 • YTT, Dosentti Jari Lindh, Lapin yliopisto
 • Yhdistystyöntekijä Jenni Warsell, Oulun kehitysvammaistentuki ry
 • Johanna Sýren, Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret ry

Paikka auki -ohjausryhmän asiantuntijajäsen

 • Erityisasiantuntija Sini Seemer, STEA