Hyvää työtä Paikka auki -ohjelmassa

Hyvää työtä tehdään työpaikoissa, joissa toimitaan vastuullisesti, luotetaan työntekijöiden osaamiseen ja haluun oppia lisää. Paikka auki -ohjelmassa tuetaan sekä työntekijöitä että työnantajia tekemään avustusohjelman työsuhteista mahdollisimman mielekkäitä.

Mitä on hyvä työ?

Vastuullinen työnantaja lyhyesti

Millainen on vastuullinen työnantaja?

Miksi vaikeasta asemasta tulevan henkilön palkkaaminen kannattaa?

Miksi kannattaa palkata osatyökykyinen?

Mitä tarkoittaa sosiaalinen vastuu Paikka auki -ohjelmassa?

Vastuullisuusmallit

 

Vastuullisuus on osa hyvää työtä ja se toteutuu, kun sekä työnantaja että -tekijä huolehtivat tietyistä perusasioista.

Vastuullinen työnantaja -toimintamallin tarkoitus on havainnollistaa työnantajille, kuinka toimia erityisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien nuorten ja osatyökykyisten kanssa heidän työskennellessä Paikka auki -työntekijänä sosiaali- ja terveysjärjestössä vuoden ajan. Vastuuntuntoinen työntekijä -toimintamallin tarkoitus on havainnollistaa työntekijälle, kuinka toimia vastuuntuntoisesti työssä. Toimintamallit ovat yleisluontoisia ja niiden periaatteet pätevät myös yleisemmin työelämässä.

Lue lisää vastuullisuusmalleista -linkin takaa pääset tutustumaan malleihin lisää ja lataamaan infograafit omalle koneellesi.

Hyvä työ -blogisarja

 

Paikka auki -ohjelman tutkija Hans Mäntylä ja monimuotoisuusjohtamisen kouluttaja ja konsultti Jonna Louvrier kirjoittivat Paikka auki -ohjelmalle blogisarjan hyvästä työstä kolmen eri teeman ympäriltä; hyvä työ, työnantajien vastuullisuus ja erilaisuus.

Blogisarjassa pohditaan, mitä hyvä työ on sekä miten sen voi tunnistaa ja tavoittaa? Miten järjestötyönantaja voi kantaa oman vastuunsa hyvän työn toteuttamisessa. Sarjassa käydään läpi erilaisuutta, joka voi työssä yhteisesti jaettuna kokemuksena muuntua voimavaraksi sekä suunnistetaan erilaisuuden sietämisestä kohti moninaisuuden arvostamista Paikka auki -ohjelmassa.