Kymppisynttäreillä paluu perusasioiden äärelle

Tarinat | 11.3.2024

Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat edistäneet osatyökykyisten ja nuorten työelämävalmiuksia jo kymmenen vuoden ajan Paikka auki -ohjelman avulla. Työpaikat on tarkoitettu vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville. Mentorointi edistää jatkopolkujen löytymistä työsuhteen jälkeen.

Vaikeassa työmarkkinatilanteessa oleville nuorille ja osatyökykyisille työpaikkoja tarjoava Paikka auki -avustusohjelma täyttää tänä vuonna jo kymmenen vuotta. Ohjelma käynnistyi vuonna 2014 vaikeasti työllistyvien nuorten avustusohjelmana ja vakiinnutti nopeasti paikkansa sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskuudessa. Järjestöt tarttuivat innolla mahdollisuuteen tarjota työpaikkoja vaikeasti työllistyville nuorille. Vuonna 2018 ohjelman kohderyhmä laajeni osatyökykyisiin henkilöihin ilman ikärajausta.

Vuodelle 2024 sosiaali- ja terveysministeriö myönsi valtionavustusta 282 järjestölle Paikka auki -ohjelmaan. Paikka auki –työantajina toimivien järjestöjen määrä on moninkertaistunut ohjelman alkutaipaleelta. Tänäkin vuonna mukana on niin aiempina vuosina Paikka auki –työntekijöitä palkanneita järjestöjä kuin ensikertalaisiakin. Järjestöt ovat olleet osaavia työnantajia osatyökykyisille ja nuorille. Kymmenen vuoden jälkeen on hyvä palata perusasioiden äärelle ja muistuttaa ohjelman periaatteista, jotka edelleen ovat voimassa.

Kohderyhmät kirkkaana mielessä

Jo avustuksen hakuvaiheessa järjestöjen on tullut pohtia työtehtäviä vaikeasti työllistyvän työntekijän näkökulmasta: Millaisiin työtehtäviin työntekijää haetaan ja millaista ohjausta hänelle voidaan tarjota. Paikka auki –työntekijöiden työpanos on koettu erittäin merkitykselliseksi osaksi järjestöjen toimintaa. Paikka auki -työntekijän rekrytoinnissa kenties tärkein kysymys on kuitenkin se, miten meidän järjestömme voisi tukea juuri tätä henkilöä siten, että hänen työelämätaitonsa kehittyisivät ja hän löytäisi oman jatkopolkunsa. Joskus työntekijä löytyy järjestön omien verkostojen kautta.

Mentorointi auttaa jatkopolun löytämisessä

Normaalien työnantajavelvollisuuksien lisäksi järjestöt sitoutuvat tarjoamaan mentorointia Paikka auki -työntekijälleen. Tätä edellytetään avustuspäätöksen ehdoissa. Mentoroinnin aikana on mahdollista kehittää työelämävalmiuksia. Laadukas mentorointi ja työtehtävien räätälöinti työntekijän mielenkiinnon ja osaamisen mukaan auttavat jatkopolun löytämisessä. Työsuhteen päätyttyä jopa kaksi kolmasosaa Paikka auki -työntekijöistä on päässyt töihin tai opiskelemaan.

Tukea ja työpaikkoja tarjolla

Ohjelman koordinaatiotiimi tukee työnantajia ja työntekijöitä työsuhteen ajan. Mahdollisuuteen kannattaa matalalla kynnyksellä tarttua. Avustuksen käyttöön liittyvissä kysymyksissä neuvovat puolestaan STEAn erityisasiantuntijat. STEAn avustustietokannasta löytyvät kaikki tänä vuonna Paikka auki -avustuksen saaneet järjestöt. Työpaikkailmoituksia on koottu koordinaatiotiimin verkkosivuille ja niitä on myös järjestöjen omilla ja TE-palveluiden sivuilla. Pidä silmät auki tai vinkkaa verkostoillesi, paikkoja on tänä vuonna avoinna ennätysmäärä!

Sini Seemer,
erityisasiantuntija, STEA

Paikka auki –avustusta saavat järjestöt stea.fi-sivulla

Paikka auki –työpaikkailmoitukset ohjelmakoordinaation verkkosivuilla