Mahdollisuuksia oppisopimuksen kautta

Tarinat | 23.2.2023

Paikka auki -ohjelmassa onnistuu myös oppisopimusopiskelu

STEA:n Paikka-auki ohjelma on jo monena vuotena antanut meille mahdollisuuden tarjota työpaikkaa nuorille, jotka ovat olleet työelämän ulkopuolella ja työkokemusta ei ole vielä ehtinyt kertymään. Viime vuosina myös osatyökykyisten palkkaaminen on mahdollistunut Paikka auki -ohjelman kautta.

Viimeisimmät Paikka auki -nuoret ovat tulleet meille oppisopimuksella suorittamaan toisen asteen tutkintoa. Oppisopimusopiskelijan pitkäaikainen työsuhde (noin 2 vuotta) mahdollistaa hyvin nuoren syvällisen perehdyttämisen järjestön toimintaan. Meidän oppisopimusopiskelijat ovat suorittaneet nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan perustutkintoa sekä liiketoiminnan perustutkintoa ja he ovat toimineet assistentin sekä nuoriso-ohjaajan tehtävissä.

Oppisopimus käytännössä

Oppisopimuksessa tehdään yhteistyötä 2. asteen oppilaitoksen, nuoren sekä työpaikan välillä. Ennen oppisopimusopintojen aloittamista tutustutaan oppilaitoksen sekä oppisopimustoimiston edustajien kanssa tutkinnon osiin ja sovitaan, mitkä tutkinnon osat oppisopimusopiskelija suorittaa. Tämä ohjaa hyvin nuoren työtehtävien sisältöä työpaikalla. Koin, että meidän nuorten osalta tutkinnon osat löytyivät vaivattomasti ja sieltä oli helppo tunnistaa millaiset tehtävät tukevat näytön suorittamista.

Osaamistaan oppisopimusopiskelija kerryttää työssä käytännön parissa sekä osittain koululla lähipäivillä. Lähipäiviä on meidän kohdalla ollut noin 2-4 kuukaudessa. Oppisopimusopiskelija osoittaa osaamisensa näytöillä, joissa arvioivan opettajan kanssa käydään läpi, miten tutkinnon osaan liittyvät osa-alueet ovat hallussa ja opiskelija osoittaa keskustelun lisäksi osaamistaan mm. projektien ja työtehtävien dokumentoinnilla, joita on työssään toteuttanut.

Työpaikalla oppisopimusopiskelijalle nimetään työpaikkaohjaaja, jolla tulee olla koulutus tai vahva työkokemus siltä alalta, jonka tutkintoa oppisopimusopiskelija suorittaa. Työpaikkaohjaaja antaa oppisopimustyöntekijälle säännöllistä ohjausta ja seuraa, että asiat etenevät sovittuun suuntaan. En koe, että tämä poikkeaa merkittävästi muiden suorittavaa työtä tekevien henkilöiden työnohjauksesta.

Useita mahdollisuuksia oppisopimuksen kautta

Oppisopimuksella työskentelevistä henkilöistä on ollut suuri apu toimintamme toteuttamisessa. Voin ehdottomasti suositella oppisopimusopiskelijoiden hyödyntämistä järjestötoiminnassa. Oppisopimuksessa henkilö pääsee näyttämään osaamistaan, jota ei välttämättä ole päässyt vielä muualla näyttämään sekä opiskelemaan itselleen samalla tutkinnon. Huikea mahdollisuus!

Music Against Drugs ry on lasten ja nuorten terveyttä, hyvinvointia sekä osallisuutta edistävä ehkäisevän päihdetyön järjestö, joka on perustettu vuonna 2010. Yhdistyksen arvoja ovat yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus ja ilo. Music Against Drugs ry:n toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.


Juho-Heikki Korhonen

Hallintopäällikkö
Music Against Drugs ry