Miten välttää sudenkuopat rekrytoinnissa?

Tarinat | 10.2.2023

Ei varmaankaan ole yllätys, että rekrytointiin tulee valmistautua huolellisesti. Mutta mitä valmistautumisella tarkoitetaan, kun kyseessä on Paikka auki -työsuhde? Mitä kaikkea kannattaa ottaa huomioon rekrytoinnissa? 

Ihanteellisesti Paikka auki -työsuhteen rekrytointiin valmistautuminen alkaa jo avustuksen hakuvaiheessa. Jo silloin on hyvä miettiä suuntaviivat kaavaillulle työsuhteelle. Tuleehan siinä vaiheessa jo määritellä sekin, hakeeko avustusta nuoren, osatyökykyisen vai sekä että palkkaamiseksi.

Kun myönteinen avustuspäätös on vahvistettu, voidaan käynnistää rekrytointi. Paikka auki -työntekijää rekrytoidessa järjestö voi valintansa mukaan käyttää joko julkista tai sisäistä hakua. Sisäisellä haulla rekrytoidessa voi hyödyntää järjestön omia jäseniä tai vapaaehtoisia, jolloin avointa hakua ei tarvitse avata.

Koordinaatiohankkeen tutkimusten perusteella yhä useammalle Paikka auki -työntekijälle työllistävä järjestö onkin ollut entuudestaan tuttu: Paikka auki -työntekijä on voinut olla järjestössä töissä aiemmin vaikkapa palkkatuella, tai sitten muuten mukana toiminnassa harrastuneisuutensa tai vapaaehtoistyön kautta.

Jos kuitenkin päädytään julkiseen hakuun, tulee työpaikkailmoituksesta käydä selkeästi ilmi työnkuva eli keskeisimmät työtehtävät, hakijalta toivotut ominaisuudet ja tehtävään tarvittava osaaminen. Ilmoituksessa on tärkeää tuoda esille, ovatko tehtävät muokattavissa niin, että osatyökykyinen henkilö voi tehtävää hakea. Näillä keinoilla voidaan osaltaan varmistaa se, että Paikka auki -työsuhde saa mahdollisimman sujuvan startin.

Työpaikkailmoitus rekrytointiprosesseineen on myös käypä tapa tuoda organisaatiosi erityispiirteitä ja työskentelykulttuuria esille – tämä mahdollisuus kannattaa käyttää hyvin jo tässä vaiheessa! Huolehdithan myös siitä, että hakijat saavat tietoa rekrytoinnin etenemisestä. Kiinnostavasti muotoiltu ilmoitus poikii enemmän hakemuksia, joka on yleensä hyvä asia.

Hyödynnä myös sosiaalista mediaa ja merkitse julkaisuun @paikkaauki ja/tai #paikkaauki, jolloin koordinaatiohankkeen viestijä voi jakaa työpaikkailmoituksen Paikka auki -somekanavissa.

Paikoillanne, valmiit, haastattelun aika!

Kun rekrytoidaan julkisella haulla, on haastattelutilanne usein ensimmäinen kerta, jolloin osapuolet kohtaavat. Järjestötyönantajan kannattaa olla itsekin hyvin valmistautunut – ensivaikutelmalla on väliä.

Paikka auki -työtehtävät ovat monipuolisia yleishyödyllisiä järjestötyötehtäviä, jolloin työkokemus tai tietty osaaminen eivät välttämättä ratkaise sitä, kuka kannattaa palkata. Vaikka osaamisesta on hyvä keskustella, voi asenne työtä kohtaan olla osaamista tai kokemusta tärkeämmässä roolissa.

Muistetaanhan haastattelutilanteessa selvittää työntekijän motivaatiota juuri tähän tarjolla olevaan tehtävään. Kysytäänhän hänen ajatuksiaan työelämästä ja työhyvinvoinnista? Onhan vielä etukäteen kerrattu, mitä työhaastattelussa voidaan kysyä ja mitä ei. Esimerkiksi työnhakijan terveydentilaa, kuten sairautta tai vammaisuutta, voidaan hakutilanteessa käsitellä vain siinä tapauksessa, että tiedot on saatu vapaaehtoisesti hakijalta itseltään.

Haastattelun tukena voidaan käyttää erilaisia työkaluja, kuten valintamatriiseja. Joissakin tapauksissa hakijoilla voidaan teetättää ennakkotehtäviä. Suosituksia voidaan myös kysyä. Työnhakuun ja työhaastatteluun valmistautumista varten on olemassa lukuisia oppaita, esimerkiksi Oikotien Vinkit työnhakuun-sivusto.

Tasavahvoista hakijoista kannattaa palkata joko motivoituneimman oloinen tai se, joka puolueettomasti arvioitunakin hyötyisi työsuhteesta eniten, järjestökentältä vinkataan. Paikka auki -työsuhteen ollessa kyseessä on hyvä peilata omaa työntekijän tarvetta suhteessa avustusohjelman tavoitteisiin: edistääkö tämä rekrytointi muutoin vaikeasti työllistyvän henkilön työllistymistä?

Jos järjestöön ollaan palkkaamassa henkilöä, joka ei ole varma soveltuvuudestaan tehtävään tai on ollut pitkään poissa työmarkkinoilta, on työkokeilu yksi mahdollinen tapa selvittää työssä pärjäämistä ennen kuin solmitaan Paikka auki -työsuhde.

Toivottavasti näistä vinkeistä on apua rekrytoinnin polulle!

Tutustu lisää:

Tietoa palkkatuesta työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla

Tietoa työkokeilusta suomi.fi-sivustolla

Tietoa työnantajalle Vatesin verkkosivuilla