Paikka auki -työntekijästä projektipäälliköksi

Tarinat | 28.11.2023

Kun Elias vastavalmistuneena yhteisöpedagogina vuonna 2017 käveli työhaastattelun jälkeen Adoptioperheet ry:n ovesta ulos, hänelle tuli puhelu, että paikka olisi hänen. Hän sai paikan yhdistyksestä, joka levittää kokemusperäistä ja tutkittua tietoa kaikille niille, joita adoptio koskettaa. Hänestä tuli Adoptioperheiden Paikka auki -työntekijä tehtäväalueenaan nuorisotoiminta. 

 –  Onneksi päädyin tähän. Järjestöhomma on enemmän oma juttu, Elias tuumaa muillakin sektoreilla työskennelleenä. 

Vuoden Paikka auki -työn jälkeen Elias sai jatkaa Adoptioperheillä vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin sijaisena. Tehtävään liittyi vertaistoiminnan järjestämistä ja sen koordinointia. Myöhemmin mukaan Adoptioperheisiin sulautui kaksi aikuisten adoptoitujen järjestöä. Järjestöjen yhdistymisen aikoihin haettiin myös projektirahoitusta Yhteisö voimavarana -hankkeelle adoptoitujen toimintaan. Kun rahoitus saatiin, Elias valittiin hankkeen projektipäälliköksi. Sillä tiellä hän on edelleen. 

Vaikka projektiin ei saatu ensiyrittämällä jatkorahoitusta, projekti pystyi jatkamaan yli kolmivuotiseksi. Projektin jatkuminen onnistui, koska rahaa oli säästynyt muun muassa koronavuosien aiheuttamien tapahtumaperuutusten vuoksi. Nyt Elias toivoo erityisesti järjestön puolesta, että jatkorahoitusta saataisiin, koska ilman rahoitusta osa toiminnasta lakkaa. Kyseessä on hänen mukaansa kohderyhmä, joka selkeästi kaipaa tällaista toimintaa ja se näkyy jo pelkästään kouluterveyskyselyistä. 

– Hälyttävä osuus yksinäisyydestä kärsivistä on adoptoiduissa, Elias kertoo.

 –  Onneksi päädyin tähän. Järjestöhomma on enemmän oma juttu, Elias tuumaa muillakin sektoreilla työskennelleenä. 

Suuri tuki edelliseltä Paikka auki -työntekijältä

 

Adoptioperheillä oli ennen Eliasta toinen Paikka auki -työntekijä, joka siirtyi myöhemmin vapaaehtoistoimintaan. He tekivät jonkin aikaa työparina töitä ja edellinen Paikka auki -työntekijä perehdytti Eliaksen. Elias kokee sen olleen todella suuri tuki työsuhteen alussa. 

Paikka auki -työssään Elias ehti tutustua adoptioon liittyviin asioihin. Hän ehti tutustua siihen, mitä adoptoidut nuoret ovat kohdanneet ja millaisista asioista he kipuilevat. Hän on pyrkinyt tarjoamaan heille mahdollisuuksia keskustella ja tavata toisten adoptoitujen kanssa. 

– Pakko ei ole jutella adoptiojutuista vaan läsnäolo riittää, Elias hoksauttaa. 

Kaikille adoptoiduille on tarjolla lakisääteistä jälkipalvelua tai adoptioneuvontaa. Sitä kautta voi päästä tutustumaan muun muassa omaan adoptioonsa koskeviin asiakirjoihin sekä saamaan keskustelutukea. Elias pohtii, että on yllättävän paljon asioita, joita adoptoidut eivät tiedä adoptioprosessistaan. Adoptio on ollut aikoinaan iso tabu, ja on osittain edelleen. Nykyään adoptoiduille on tarjolla keskusteluapua ja tilaisuuksia kohdata vertaisiaan. Tiedon välitys on isossa osassa Adoptioperheillä. Aiheesta on saatu vietyä viestiä eteenpäin ja nykynuoret tietävät Eliaksen mukaan enemmän, kun vanhemmat adoptoidut. 

Adoptioperheillä on Paikka auki -avustuksella palkattujen työntekijöiden lisäksi kokemusta Paikka auki -työsuhteeseen yhdistetystä oppisopimuksesta. Oppisopimuksella työntekijä saa ammatin ja järjestö saa pidemmäksi ajaksi työntekijän. Se on jatkuvuutta, joka on Eliaksen mukaan iso plussa järjestön kannalta, niin ja tietenkin työntekijän kannalta! 

 

Mentorina seuraajalleen

 

Oman Adoptioperheet-uransa aikana Elias on päässyt myös mentoroimaan uusia Paikka auki -työntekijöitä. Kun hän itse aloitti, mentorointia ei vielä ollut.  

– Mentorointihomma oli uus juttu, eikä oltu aivan kartalla, mitä se voisi sisältää, Elias muistelee. 

Hän kertoo heidän pohtineen mentorointiin liittyviä asioita yhdessä Paikka auki -työntekijän kanssa. Elias yritti olla mahdollisimman paljon tukena uudelle työntekijälle ja he työskentelivät työparina. Tietoa kasvattaakseen Elias osallistui tapahtumiin, joissa kerrottiin mentoroinnista, kuten Paikka auki –koordinaation järjestämille järjestötreffeille. 

– Treffit on siistejä. Siellä on kaikkea tietoa ja infoa tarjolla, Elias tiivistää.

 

Töissä järjestössä 

Elias kokee, että järjestötyön plussat ovat huomattavasti suurempia, kuin pienet miinukset, kuten vakituisen työn saamisen haastavuus, projektiluonteisuus ja rahoitusten haasteet. Plussiin hän listaa erityisesti työn joustavuuden ja eräänlaisen pienen järjestön ketteryyden. Järjestössä on myös mahdollista vaikuttaa omaan työnkuvaansa, mikä ei kaikilla työpaikoilla onnistu.  

– Ja toki työn merkityksellisyys, koska koen, että tämä työ on todella tärkeää ja sen myötä voi auttaa ja edistää kohderyhmiemme hyvinvointia, Elias toteaa. 

Paikka auki -avustusohjelmasta taas on suuri hyöty, että jo vuoden taloon tutustunut Paikka auki -työntekijä pystyy jatkamaan järjestössä. Harmillisesti se ei aina onnistu, mutta Eliakselle itselleen on käynyt tuuri, kun hän on pystynyt jatkamaan. 

Elias kokee, että hänellä on ollut hyvät esihenkilöt, jotka ovat tukeneet, neuvoneet ja auttaneet tarpeen mukaan. Hyvät esihenkilöt ovat yksi syy järjestössä viihtymiseen. Neljän vakituisen työntekijän järjestö, kuten Adoptioperheet on, on myös empaattinen.   

– Empaattisuus on ollut tosi vahvasti läsnä ainakin meidän järjestössämme, Elias lisää järjestötyön plussia. 

 

Paikka auki -työn edut jatkopolulla 

 

Projektin hallinta, talouteen ja budjetointiin liittyvät jutut, avustusten haku sekä raportointi ovat tulleet Eliakselle tutuksi sekä Paikka auki -työn myötä, että sen jälkeen jatkuneessa työsuhteessa.  

Tieto auttaa varmasti myös muiden kohderyhmien kanssa työskennellessä sillä adoptioasiat risteävät kaikenlaisten ryhmien kanssa. Elias uskoo, että adoptoituja on jossain määrin mukana myös muissa kohderyhmissä. 

Lisäksi Paikka auki -työ on avannut Eliakselle järjestöpuolen väyliä ja auttanut häntä verkostoitumaan. Tällä hetkellä hänellä on tarkoitus jatkaa järjestöpuolella, eikä muille sektoreille ole suurta halua. Hän on todella tyytyväinen pääsystään Paikka auki -työntekijäksi. 

– Se on todennäköisesti vaikuttanut omaan uraani isosti. Oli hyvä tuuri, että pääsin, vaikka olin vasta valmistunut, Elias iloitsee. 

Paikka auki –avustusohjelma edistää vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymistä. Usein vastavalmistuneena on hankala löytää töitä esimerkiksi kokemuksen puutteen vuoksi ja tässä Paikka auki –ohjelma tulee merkitykselliseksi. 

Eliaksen mukaan järjestöalan kokemuksella on suuri merkitys hänen työuransa kannalta, ja Paikka auki -työssään hän sai matalalla kynnyksellä kokemusta työuransa alkuun. Hän ei usko, että olisi järjestöalalla ilman Paikka auki -työtään. 

– Siitä kiitän eniten Paikka auki -hommaa. Kun olen päässyt järjestöön, en haluaisi vaihtaa, Elias myöntää. 

Paikka auki -ohjelmaa Elias pitää todella tärkeänä ja toivoo sen jatkuvan vielä pitkään.