Räätälöinti on Paikka auki -työn ytimessä

Tarinat | 19.3.2024

Järjestökeskus Kitinen on saanut avustuspäätöksen kuudennen Paikka auki -työntekijän palkkaamiseen. Suomen pohjoisimman järjestökeskuksen toiminnanjohtaja Minna Hattunen on onnellinen, että avustus on joka vuonna saatu. Sen avulla he ovat voineet palkata vaikeasti työllistyviä nuoria tiimiinsä. Työllä ja sen räätälöimisellä kunkin työntekijän voimavarojen mukaan on ollut Minnan mukaan suuri vaikutus.

Työn räätälöinti on mahdollista Paikka auki -työsuhteissa. Se on yksi syy, miksi kaksi kolmasosaa työntekijöistä työllistyy tai lähtee opiskelemaan Paikka auki -työsuhteen päätyttyä. Työn räätälöinnissä on Järjestökeskus Kitisessä lähdetty liikkeelle aina työntekijän vahvuuksista. Yhdessä on tutkittu, millaiset voimavarat työntekijällä on, ja pikkuhiljaa työnkuvaa on voitu laajentaa. Joskus laajentaminen onnistuu ja joskus ei, jolloin palataan takaisin omiin vahvuuksiin ja niiden vahvistamiseen.

Toiset vaativat enemmän ohjausta ja toiset vähemmän, Minna selittää.

Räätälöintiä voidaan tehdä työnkuvan lisäksi esimerkiksi työaikaan. Tehtävässä voi aloittaa vaikka 50 prosenttisella työajalla, josta sitä voidaan nostaa työntekijän omien voimavarojen mukaan. Nosto ei kuitenkaan tarkoita, etteikö työntekijän elämäntilanteen muuttuessa voida myös vähentää työaikaa.

Henkilökohtaisista haasteista johtuen 40-tuntinen työviikko kuulosti liian vaativalta sitoutua, yksi entinen Paikka auki -työntekijä muistelee.

Hän kertoo saaneensa jonkin aikaa työttömänä oltuaan pehmeän laskun työelämään, mutta silti haastetta sopivissa määrin.

Mahdollisuus muuttaa työaikoja sopiviksi on ollut iso helpotus ja apu pitämään minut tässä työssä mukana, hän jatkaa.

Mentorointi on Kitisessä vahvasti mukana alusta lähtien. Mentori kartoittaa yhdessä Paikka auki -työntekijän kanssa tämän tarpeita, ja sitä kautta on lähdetty laatimaan mentorointisuunnitelmaa. Suunnitelmaan on voitu palata aina tilanteen muuttuessa.

Minna pohtii, olisiko yksikään Paikka auki -työntekijä viihtynyt tai jaksanut työsuhteessa, jos työnkuva ja työaika olisi ennalta määrätty, eikä sitä olisi voitu muuttaa aina kullekin tilanteeseen sopivaksi. Hänen mukaansa tekijälle sopiva työ vaikuttaa positiivisesti jaksamiseen niin työssä kuin työn ulkopuolellakin.

Jatkopolut

Kun Minna itse aloitti Järjestökeskus Kitisessä, yksi Paikka auki -työntekijä oli juuri lopettelemassa. Hän työllistyi sellaiselle työnantajalle, jonne oli verkostoitunut Paikka auki -työnsä aikana. Yksi Paikka auki -työntekijöistä on perustanut työsuhteensa jälkeen oman yrityksen.

Olen järjestöavustajana päässyt kehittymään ihmisenä sekä työntekijänä ja etsimään suuntaa tulevaisuudelle, yrityksen perustanut entinen Paikka auki -työntekijä kertoo.

Hän pääsi tekemään työtehtäviä laidasta laitaan, joka on mahdollistanut hänen omien olemassa olevien taitojensa vahvistumisen sekä uusien taitojen oppimisen.

Työssä vahvistuneen visuaalisen luovuuden kehittymisen ansiosta lähdin Paikka auki -työsuhteen jälkeen toiselle paikkakunnalle opiskelemaan visualistiksi, eräs Kitisellä Paikka auki -suhteessa ollut nuori kertoo.

Omien vahvuuksien kautta ja niitä vahvistamalla löytyy oma tie ja sitä kautta hyviä polkuja eteenpäin.

Harvassa työpaikassa pystytään niin hyvin huomioimaan työntekijän tilannetta ja taustoja kuin mitä me pystymme tässä Paikka auki -ohjelmassa tekemään, Minna tiivistää.

Hakemuksia ulkomailta asti

Minnan mukaan räätälöinti on Paikka auki -avustusohjelman ydin. Työnkuvaa voidaan räätälöidä nuoren omien voimien ja vahvuuksien mukaan, eikä mullista maailmaa, vaikka ensin tekisi 80 prosenttista työaikaa ja seuraavassa kuussa 60 prosenttista.

Haasteita Järjestökeskus Kitisellä tuo tilanpuute. Kaikkien työntekijöiden pitää kyetä tekemään jonkin verran etätöitä, koska työpaikalle ei yksinkertaisesti mahdu. Vaikka työnteko etänä onnistuu toisilla hieman toisia huonommin, Minna pitää hienona mahdollisuutena sitä, että kokemattomatkin etätyöskentelijät pääsevät tässä järjestössä sellaista työmuotoa testaamaan.

Minna kokee, että kaikki Paikka auki -työntekijät tähän mennessä ovat viihtyneet ja olleet tyytyväisiä mahdollisuuteen, jonka ovat saaneet.

Itselleni Paikka auki -vuosi tarjosi mahdollisuuden työskennellä omalla alallani. Pääsin testaamaan ammattiosaamistani ja tutustumaan alan osaajiin Sodankylässä sekä ympäri Lappia, yksi entisistä Paikka auki -työntekijöistä kertoo.

Erikoisena Minna pitää sitä, että avoimet työpaikat ovat olleet niin haluttuja, että niihin on tullut aivan oikean oloisia työhakemuksia ulkomailta asti!

En ymmärrä, mistä ne on löytäneet Järjestökeskus Kitisen, Minna nauraa.