”Antakaa meille mahdollisuus näyttää, missä olemme hyviä!”

Tarinat | 20.2.2023

Hei lukija, joka törmäät tähän tekstiin! On hienoa tulla kuulluksi ja nähdyksi. Tämä on minun Paikka auki -tarinani.

Olen Fanny Wessberg, sisäkorvaistutetta käyttävä kuuro 25-vuotias helsinkiläinen. Olen äärettömän ylpeä kaksikielinen (suomen kieli ja suomalainen viittomakieli). Aloitin kokoaikatyöni viime elokuussa Paikka auki -ohjelman kautta Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry:ssä. 

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry (KLVL) on tarkoitettu kaikille perheille, joissa on kuulovammainen lapsi tai nuori. Liitto tarjoaa vertaistukea ja tapahtumia ympäri Suomen sekä tietoa ja edunvalvontaa. Työskentelen järjestöassistenttina ja työtehtäviini kuuluu vertaistoiminnan ja viestinnän tehtävissä avustaminen. Työtehtävät ovat vaihtelevia ja monipuolisia. On hienoa saada osallistua esimerkiksi lasten kesäleirin suunnitteluun ja toteutukseen alusta loppuun.

Työtehtävät ovat antaneet minulle paljon tärkeää työkokemusta ja olen löytänyt itsestäni uusia vahvuuksia sekä oppinut myös, missä on petrattavaa. 

Mahtava työtiimini oli todella valmistautunut tulooni ja tarkkaan suunniteltu perehdytys on ollut korvaamatonta. En voi kylliksi kiittää. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liiton arvot näkyvät päivittäisessä arjessa ja nivoutuvat yhteen kokemukseni kanssa hyvästä työpaikasta. Täällä on hyvä työilmapiiri ja motivoituneita työntekijöitä. Keskinäinen vuorovaikutus on säännöllistä ja tunnen, että meillä työntekijöillä on mahdollisuuksia vaikuttaa ja kehittyä työssä. Työtiimissä myös kannustetaan ja huomioidaan onnistumiset. Tällainen työpaikka antaa varmuutta myös tuleviin työpaikkoihin.

Apuvälineet käyttöön

Kuulovammani vuoksi tarvitsen työskentelyn tueksi tukitoimia: etäpalavereissa käytän mini-induktiosilmukkaa kuullakseni selkeämmin, puhujien kamerat ovat päällä ja puhujan kasvot kameraan päin. Rauhallinen kuunteluympäristö auttaa. Seminaareissa tai koulutuksissa tarvittaessa tilaan viittomakielen tulkin tai kirjoitustulkin. Paikan päällä kiinnitän huomioita istumapaikan valintaan, tilan akustiikkaan ja valaistukseen.

Tarpeen tullen tilaan viittomakielen- tai kirjoitustulkin tai otan FM-laitteen käyttöön. FM-laite on apuväline, joka helpottaa kuulemistani sillä se vähentää etäisyyden ja taustamelun vaikutuksia. Etänä viittomakielen- ja kirjoitustulkkauksen voi järjestää niin, ettei ole luennoitsijan ja diaesityksen tiellä.

Olen ollut aina aktiivinen kertomaan kuulovammasta ja sen tuomista haasteista sekä vastaamaan avoimesti askarruttaviin kysymyksiin. Pyrin olemaan tapahtumissa paikan päällä ajoissa, jotta saan valita parhaan istumapaikan kuunteluolosuhteiden kannalta, järjestän itse tulkkauksen, hankin tarvittavat apuvälineet ja niin edelleen. Kaikki aina järjestyy!

Toivoisin, että työnantajat laittaisivat ennakkoluulot syrjään ja antaisivat meille mahdollisuuden näyttää, missä olemme taitavia. 

Jokainen ihminen on arvokas ja ainutlaatuinen. Jokaisella meistä on erilaisia taitoja, ominaisuuksia ja kykyjä, joista voi olla ylpeä.

Tämän Paikka auki -vuoden aikana olen saanut miettiä, mitä haluan tehdä tulevaisuudessa ja ihan takuulla tämä työpaikka on tarjonnut minulle uusia ovia tulevaisuuteen. Olen kiitollinen tästä mahdollisuudesta!

Kiitos Paikka auki -avustusohjelma ja Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry! 

Fanny Wessberg
Järjestöassistentti

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry