Osaamismerkit – matka osaamisen tunnistamisesta sen tunnustamiseen

Tarinat | 10.2.2023

Nuorten Ystäviltä pyydettiin, että kertoisin omakohtaisia kokemuksiani osaamismerkkien hakemisesta. Jaan tässä muutamia konkreettisia vinkkejä, kuinka voi pohtia omaa osaamistaan ja sanoittaa tehtäväkohtaista osaamista.

Ensimmäiseksi kävin tutustumassa Paikka auki -koordinaatiohankkeen verkkosivuilla osaamismerkkeihin. Paikka auki -työntekijät voivat hakea Nuorten Ystäviltä Tulevaisuuden työelämätaidot -merkkiperheen digitaalisia osaamismerkkejä. Tämän merkkiperheen on kehittänyt Opintokeskus Sivis, ja merkkiperheeseen kuuluu kahdeksan erilaista osaamismerkkiä monenlaisilta osaamisalueilta. Osaamismerkin hakija voi hakea yhden tai vaikka kaikki kahdeksan merkkiä.

Tilasin linkit osaamismerkkeihin ja niihin tutustumisen jälkeen kirjasin itselleni ylös, mitä merkkejä aion hakea ja missä järjestyksessä. Valitsin järjestyksen sen mukaan, minkälaisesta osaamisalueesta minulle oli kertynyt eniten kokemusta – aloitin merkkihakemusten täyttämisen siis helpoimmasta vaikeampaan. Kun järjestys oli selvä, aloin pohtia tarkemmin merkkiin vaadittua osaamista.

Osaamista syntyy työssä, harrastuksissa, opinnoissa ja elämässä

Huomioin pohdinnassa harrastukseni, elämänkokemukseni, työelämäni sekä opiskeluelämäni. Kaikista näistä osa-alueista on hyvä antaa esimerkkejä, mutta jos kaikista ei löydy, niin voi valita ne, mistä löytyy. 

Omaa osaamistaan on hyvä pohtia mahdollisimman laajasti väheksymättä esimerkiksi vapaa-ajalla tai omissa harrastuksissa saatuja taitoja.

Digiosaaminen-merkkiä hakiessani kerroin digitaidoistani sen, että olen nuorempana ylläpitänyt omaa virtuaalitylypahkaa ja luonut tähän liittyvän verkkosivun sen aikaisilla teknologioilla, joten jonkinlainen ohjelmointi sekä verkkosivustojen ylläpitäminen ja luominen on tuttua. 

Koen hyödyllisenä myös pohtia omaa sosiaalisen median käyttöä: sieltä voi löytyä valtavasti taitoa liittyen digiosaamiseen! Käytin tästä esimerkkinä, että olen ylläpitänyt matkustamiseen liittyvää Instagram-tiliä, kirjoittanut elokuviin liittyvää blogia sekä runoblogia. Tällainen osaaminen voi olla hyvin arvokasta!

Organisointitaidot-merkin kohdalla käytin esimerkkinä rakasta harrastustani matkustamista. Olen aiemmin matkustanut aktiivisesti, minkä seurauksena olen oppinut luottamaan itseeni ja kykenen itsenäiseen suunnitteluun. Olen reissannut useassa eri maassa yksin ja näissä tilanteissa on pitänyt opetella suunnittelemaan ja priorisoimaan omaa toimintaa.

Osaamista voi syntyä silloinkin, kun selviytyy jostakin haastavasta elämäntilanteesta. Kokemustieto esimerkiksi mielenterveyden häiriöstä on äärimmäisen arvokasta ja sitä voi hyödyntää mm. ihmisten kohtaamisessa. Nostin tämän esille Yhteistyötaito-merkin kohdalla. Olen toiminut vertaisohjaajana ja tässä vapaaehtoistyössä olen hyödyntänyt omaa kokemustani mielenterveyden häiriöistä. Lisäksi käytän tätä kokemuspohjaista tietoa tällä hetkellä omassa työssäni mielenterveysyhdistyksessä.

Tutustu merkkeihin ja mieti osaamistasi

Merkkejä hakiessa kannattaa mielestäni tutustua kaikkiin merkkeihin huolella ja tutkia, minkälaisia taitoja niiden saamiseen vaaditaan. Nämä mielessä pitäen on helpompi lähteä avaamaan omaa kokemusta merkkeihin teemoihin liittyen.

Monikulttuurisuustaito-merkkiä hakiessa esimerkiksi tulee pohtia osaamistaan suhteessa taitoihin, kuten kulttuurien monimuotoisuuden tukeminen, kokemus työskentelystä kansainvälisessä ympäristössä, eri kulttuurien tunteminen ja monikulttuuriset taidot.

Tämän merkin kohdalla koin selkeämmäksi sanoittaa osaamistani vuorovaikutustilanteiden kautta. Kuvasin kohtaan kulttuuriantropologian opintojani sekä työkokemustani vastaanottovirkailijana, jolloin tutustuin monenlaisiin kulttuureihin ja opin olemaan tekemisissä eri kulttuuritaustoista olevien ihmisten kanssa. 

Tätä merkkiä varten avasin myös omaa kielitaitoani sekä vapaa-ajan matkustamisesta saamiani kokemuksia. Vuorovaikutustaitoihin liittyen kerroin myös vapaaehtoistyöstäni vertaisohjaajana, missä olen ohjannut vuorovaikutustilanteita. Nämä vain esimerkkinä siitä, kuinka merkin hakemista kuvaavaa osaamista on mahdollista lähestyä.

On siis mahdollista lähestyä merkkien hakemista merkeistä käsin, eli ensin miettiä minkälaista osaamista kyseinen merkki vaatii ja sen jälkeen lähteä muodostamaan tekstikokonaisuutta pohjautuen tähän. Toinen mahdollisuus on kartoittaa omaa osaamistaan, vaikka ajatuskartan tai ranskalaisten viivojen muodossa ja sen jälkeen tutustua merkkeihin ja pohtia, mitkä taidot mihinkin kohtaan sopivat.

Loppuun antaisin vinkin, että on ehkä helpompaa lähestyä yhtä merkkiä kerrallaan, kuin koko kokonaisuutta yhtenä pakettina. Tällöin ajatukset osaamisen sanoittamisessa pysyvät helpommin kasassa ja saat haettua aina yhden merkin kerrallaan. Kokemuksesi myös karttuu koko ajan, eli vaikka et aluksi löytäisi osaamistasi liittyen tiettyyn merkkiin, voit hakea sitä myöhemmin osaamisen kartuttua.

Tanja Portimo
Paikka auki -työntekijä
Hyvän mielen talo