Kävijästä työntekijäksi

Tarinat | 25.2.2020

Valtakunnallinen KRIS-toiminta auttaa vankila-, päihde- ja rikostaustaisia henkilöitä kiinnittymään takaisin yhteiskuntaan. Tamperelainen Juri Silta hakeutui yhdistyksen toimintaan pian raitistumisensa jälkeen, alkuvuodesta 2019. Hän oli tuolloin juuri päässyt asumistukiyksikön kautta omaan asuntoon Tampereella, uusi päihteetön elämä oli alkanut, ja hän kaipasi tekemistä ja vertaistukea.

Tämän jälkeen Juri on kulkenut KRIS-Tampere ry:n ovista sisään lukuisia kertoja – ensin kävijänä, työkokeilijana, vapaaehtoisena ja sitten työntekijänä Paikka auki -avustuksella vuoden 2021 helmikuusta.

Mielekäs työ vertaistukijärjestössä

Paikka auki -työntekijäksi Juri rekrytoitiin suoraan. Tämä trendi, että Paikka auki -työntekijä löytyy järjestön omista verkostoista, on yleistynyt myös Paikka auki -tutkimustulosten perusteella. Juri on toiminut nyt järjestössä ohjaajana sekä kokemusasiantuntijana vuoden verran.

Hän kertoo viihtyneensä työssään hyvin ja on päässyt tekemään monipuolisia ja kiinnostavia työtehtäviä, vaikka suuri osa työvuodesta onkin mennyt koronapandemiasta johtuvien sulkujen kanssa selvitessä. Korona on väistämättä vaikuttanut, mutta on se tuonut mukanaan jotain hyvääkin, Juri kertoo.

– Koronan vuoksi kokemusasiantuntijakeikat vähentyivät, samoin vankilatyö vaikeutui. Koronarajoitukset ja niiden vaikutukset yhdistyksen toimintaan ovat vieneet paljon työaikaa. Työtä on tullut tavallaan koronan vuoksi lisää. Aamuringit, opintopiirit ja keskusteluryhmät siirtyivät Teamsiin ja ensin on pitänyt itsekin opetella sen käyttöä.

Toimintaympäristön muuttuessa yhteisvastuullisuus sai uusia muotoja:

– Vapaaehtoiset ja työkokeilijat ottivat täällä tosi hienosti koppia, kun toimintakeskus suljettiin. He järjestivät ulkona omilla asuinalueillaan kävelykokouksia ja toimittivat ruokapankin ruokalähetyksiä ja jopa läppäreitä ihmisten oville, jotta kaikki halukkaat voisivat osallistua toimintaan etänä.

– Kohderyhmällemme yksinjääminen voi olla aika vaarallista, Juri toteaa.

Jurin Paikka auki -työsuhde on osa-aikainen. Se on hyvä asia, sillä voimavaroja täytyy välillä säästellä. Työyhteisössä on Jurin mukaan ymmärretty osatyökykyistä työntekijää hyvin ja työn vaatimuksissa osa-aikaisuus on huomioitu.

Juri pitää tärkeänä, että työyhteisö on turvallinen ja päihteettömyyttä tukeva. Siksi on hyvä asia, että vertaistukijärjestössä usealla muullakin työkaverilla on joko rikos-, päihde- tai vankilataustaa. Ymmärtävässä työyhteisössä parasta on ollut se, että siellä ei ole tarvinnut yrittää olla muuta kuin mitä on.

– Täällä olen saanut tehdä työtä omaan tahtiin.

Raitistumisensa jälkeen Juri on kouluttautunut mindfulness- ja tunnetaitovalmentajaksi. Mindfulness ja jooga ovat olleet tärkeitä tukimuotoja uudessa elämäntilanteessa. Tätäkin osaamista hän on päässyt hyödyntämään työvuotensa aikana vetämällä ohjattuja hengähdyshetkiä muille Paikka auki -työntekijöille verkossa.

Mentorointi tukee jatkopoluille

Paikka auki -avustusohjelman koordinaatiohanke on tehnyt seurantatutkimusta koko hankekauden ajan, vuodesta 2018 alkaen. Viimeisin julkaistu tutkimus, Paikka auki -työntekijöiden jatkokysely 2, tuo esiin ohjelman tuloksia nyt entistä pidemmältä aikaväliltä. Kyselyssä seurattiin vuonna 2020 Paikka auki -työssä olleita työntekijöitä.

Ohjelman kautta palkattujen suuntautuminen jatkopoluille kohti työelämää ja opintoja näyttää onnistuvan. Viimeisimmän kyselyn mukaan heti Paikka auki -työn päättymisen jälkeen 76 % vastaajista oli töissä tai opiskelemassa: 44 % jatkoi samalla työnantajalla, 10 % työskenteli toisella työnantajalla ja 22 % opiskeli. Töissä tai opiskelemassa oli nyt useampi vastaaja kuin edellisessä jatkokyselyssä (66 %) vuodelta 2020.

Jatkopolkuja oli usein valmisteltu suunnitelmallisesti jo työsuhteen aikana, ja moni on saanut apua tulevaisuuspohdintoihinsa mentoriltaan. Juri kertoo myös hakeneensa töitä Paikka auki -työsuhteessa ollessaan. Lopulta uusi työpaikkakin löytyi.

– Ehdin hakea kahtakin työtehtävää täällä KRIS:llä, joita en sitten saanut. Rekrytoinnit ovat olleet minulle kasvattavia kokemuksia.

Huhtikuussa 2022 Juri aloittaa hanketyöntekijänä järjestön uudessa kolmivuotisessa Digitrippi-hankkeessa. Tutkimustemme mukaan monen Paikka auki -työntekijän toive on jatkaa työtä tutuksi tulleessa järjestössä, ja Jurin tapauksessa se kävi toteen.

Useimpien Paikka auki -työntekijöiden tapaan Juri on saanut mentorointia työnsä ohessa. Mentoroinnista on monenlaista hyötyä: Se voi olla sitä, että keskustellaan työtehtävistä ja työntekijän roolista työyhteisössä. Usein se on sitäkin, että työntekijä voi mentorin tuella pohtia valmiuksiaan ja mahdollisuuksiaan edetä työelämässä Paikka auki -työn jälkeen.

Monesti paras kannustus työnhakuun löytyy järjestön sisältä. Jurin kohdalla mentoroinnissa on vuorotellut oikea-aikainen ”kannustus ja toppuuttelu”.

Aktiivisuus kannattaa!

Paikka auki -koordinaatiotiimi järjestää tapahtumia – Paikka auki -treffejä – joihin Paikka auki -työntekijät voivat osallistua. Osallistuminen on vapaaehtoista. Tapahtumilla pyritään mahdollistamaan työntekijöiden välistä verkostoitumista.

Koronapandemian aikana suurin osa treffeistä on pidetty verkossa, jolloin osallistuneissa on ollut ihmisiä ympäri Suomen. Juri osallistui tapahtumiin esihenkilönsä, KRIS-Tampere ry:n toiminnanjohtaja Päivi Peltolan, kehotuksesta.

 – Päivi esitti asian niin, että Paikka auki -tapaamiset kuuluvat työhöni ja niihin tulee osallistua ja niin minä sitten osallistuin, Juri kertoo pilke silmäkulmassa.

Juri on kokenut tapahtumat mieluisiksi, niihin on ollut helppo mennä mukaan. Pääsipä Juri taannoin esiintymään myös satapäiselle yleisölle Mahdollisuuksien polku -webinaarissa! Treffeillä keskusteluista muiden kanssa on voinut saada tukea omiin pohdintoihinsa ja kivaa on ollut myös tutustua muihin Paikka auki -työntekijöihin. Hän ihmetteleekin, miksi osallistujia on ollut välillä niin vähän, eikä pitäisi pahana, jos työnantajat hieman velvoittaisivatkin Paikka auki -työntekijöitä osallistumaan koordinaatiohankkeen tapahtumiin.

Kaiken kaikkiaan Paikka auki -vuosi on ollut Jurin mielestä hieno mahdollisuus, josta hän on saanut paljon irti. Siksi hän kannustaa muitakin vastavuoroisesti aktiivisuuteen.

– Enhän olisi saanut tukea samalla lailla, jos en olisi itse osallistunut toimintaan.