Tehokasta ja vaikuttavaa julkisten varojen käyttöä

Tarinat | 13.3.2023

Tutkija Mikko Kesä on analysoinut Paikka auki -ohjelman tuloksia vuosilta 2018-2021 ja laskenut niiden pohjalta ohjelman kustannusvaikutuksia. Vaikuttavuusanalyysin perusteella ohjelmalle vuosittain myönnetty noin seitsemän miljoonan euron STEA-avustus kohdentuu hyvin siihen, mihin se on tarkoitettukin – nuorten ja osatyökykyisten työllistämiseen. Paikka auki -ohjelmassa mukana olleet työntekijät myös jatkotyöllistyvät paremmin kuin useat muut palkkatukityöllistetyt. Paikka auki -työllä on todennettuja hyvinvointivaikutuksia ja lähes kaikki järjestötyönantajat pitävät Paikka auki -työntekijöitään ja heidän osaamistaan merkityksellisenä osana järjestötoimintaansa.

Paikka auki -ohjelma on tehokasta ja vaikuttavaa julkisten varojen käyttöä: 1. Ohjelma maksaa itsensä takaisin. 2. Jatkotyöllistyminen on lupaavaa. 3. Ohjelmalla on vaikutuksia hyvinvointiin.

Ohjelma maksaa itsensä takaisin

Paikka auki -ohjelman tavoite on tarjota työpaikkoja mahdollisimman monelle työelämän ulkopuolella olevalle alle 30-vuotiaalle nuorelle sekä osatyökykyisille, jotka voivat olla minkä ikäisiä tahansa. Ohjelman kautta työllistytään sote-järjestöjen yleishyödyllisiin tehtäviin pääsääntöisesti vuoden kestävään määräaikaiseen työsuhteeseen.

Analyysi osoittaa, että Paikka auki -ohjelman työllistäminen maksaa itsensä takaisin julkistaloudelle jopa yli kaksi kertaa nopeammin kuin muut vastaavat työllistämismallit. Mikko Kesän mukaan vaikutusero syntyy siitä, että Paikka auki -ohjelman työsuhteet ovat pitkäkestoisia ja niiden avulla päästään muita malleja paremmin kiinni työelämään.

Vuosien 2018-2019 Paikka auki -koordinaatiohankkeen teettämät kyselyt järjestötyönantajille osoittavat, että jopa 42 % työntekijöistä jatkoi työelämään Paikka auki -työsuhteen päätyttyä.

Vuodesta 2014 alkaen käynnissä ollut Paikka auki -ohjelma on ollut varsinainen menestys. Työtehtävät järjestöissä pystytään räätälöimään työntekijän mielenkiinnon ja osaamisen mukaan ja ohjelmaan sisällytetty mentorointi auttaa jatkopolun löytämisessä. Työsuhteen päättymisen jälkeen jopa kaksi kolmasosaa Paikka auki -työntekijöistä on päässyt töihin tai opiskelemaan. On myös huomattu, että järjestöt ovat osaavia työnantajia osatyökykyisille ja nuorille.

Mikko Kesä toteaa, että Paikka auki -ohjelma on edellä mainituista syistä tehokasta ja vaikuttavaa julkisten varojen käyttöä.

Hyvinvointia työstä

Paikka auki -ohjelman vaikutukset ulottuvat työllisyyden edistämistä laajemmalle. Vaikuttavuusanalyysissa todetaan merkittävänä seikkana se, että Paikka auki -työn voidaan katsoa olevan yhteiskunnan suunnalta tarjottua hyvinvointipanosta kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille. Paikka auki -työ muun muassa lisää yksilön kokonaishyvinvointia sekä taloudellista itsemääräämisoikeutta.

Toinen huomattava vaikutus kohdistuu järjestöihin sekä välillisesti kaikille, joita järjestöt palvelevat. Järjestötyön myönteinen lisäarvo syntyykin järjestöjen yleishyödyllisestä luonteesta, ja näistä hyödyistä monet pääsevät osallisiksi.

Lataa tästä koko Vaikuttavuusanalyysi (pdf)