Työllä kohti toipumista

Tarinat | 6.6.2023

”Eniten on auttanut se, että minua ruvettiin pitämään ihmisenä.”

Tämä lause mielenterveyden haasteista toipumisesta kertovassa Toipuva mieli -kirjassa (Raivio&Raivio 2020) pysäytti minut, kuinka se oli kuin suoraan monien Paikka auki -työssä olevien ihmisten tilanteista. Oli kyse sitten mielenterveyshaasteista tai muusta tuen tarpeesta.

Joku voi pohtia, että eihän nyt kaksi näin erilaista asiaa liity toisiinsa mitenkään; palkkatyö ja toipuminen. Vai liittyykö sittenkin? Onko välttämätöntä olla ”kunnolla toipunut” ennen työtä? Vai onko työ sittenkin asia, joka voi auttaa toipumaan?

 

Toipumisen prosessi Paikka auki -työsuhteissa

Toipumisen prosessissa merkittävässä roolissa ovat yhteisö ja osallisuus, toivo, merkityksellisyys, vahvistuminen sekä myönteinen minäkuva. Kaikki nämä viisi tekijää tulevat näkyviksi ja kuulluiksi erittäin usein, kun keskustelemme työsuhteiden merkityksestä ihmisille.

Tässä muutamia asioita, mitä olen kuullut työssäni kohdatessani Paikka auki -avustuksella palkattuja ihmisiä ympäri Suomen.

Osa Paikka auki -työhön tulleista kertoo olleensa hyvin pitkään kotona sairauden tai työttömyyden vuoksi, täysin ilman yhteisöä, johon kuulua. Moni Paikka auki -työssä aloittanut kertoo, kuinka jopa hämmentävää on ollut se, että heidät on otettu heti hyvin vastaan työyhteisöön. On syntynyt vahva osallisuuden kokemus jo alusta saakka. On hyväksytty juuri sellaisena kuin on. Tämä tarkoittaa sitä, että työyhteisö on aidosti kohdannut uuden työntekijän ja uusi työntekijä on tullut kuulluksi omana itsenään.

Me jokainen tarvitsemme tällaisia yhteisöjä, joissa koemme tulevamme hyväksytyksi, kuulluksi ja nähdyksi. Tämän on ensimmäinen edellytys toipumiselle. Joillekin voi olla tarpeen toipua esimerkiksi siitä, että on ollut ulkopuolinen, ei ole kokenut olevansa merkityksellinen osa tätä yhteiskuntaa. Eli kaikki lähtee siitä, että koemme osallisuutta, jotta voisimme kokea merkityksellisyyttä.

 

“Vain töitä tekemällä” on suuria vaikutuksia

Merkityksellisyyden tunteen takana on toivo. Toivo ja unelma edes jostain, ehkä paremmasta. Toivo alkaa kehittyä luvasta ja uskalluksesta unelmoida asioista. Sellaisistakin, jotka eivät aina toteudu, mutta liikuttavat meitä eteenpäin elämässä ja saavat silmämme sädehtimään. Kun Paikka auki -työntekijät kertovat työpaikoilla käydyistä keskusteluista ja omien ajatusten muuttumisesta tulevaisuuden suhteen, usein niissä tulee esille keskustelut uusista unelmista ja syttyy toivonkipinä paremmasta huomisesta.

Omien unelmien ja tulevaisuuden mahdollisuuksien hahmottuminen tukee polkua vahvistumiseen. Omana itsenä vahvistuminen kehittyy tunnistamalla asioita, joissa kokee olevansa hyvä sekä asioista mitä voisi vielä kehittää. Myös yhteys vertaisiin voi olla merkittävä tekijä omien voimavarojen löytymisessä. Moni järjestö palkkaa Paikka auki -työntekijänsä järjestön omasta asiakasryhmästä, ja yhä useampi tekee työtään kokemustoimijana tai vertaisohjaajan roolissa. Olen kuullut kertomuksia, kuinka uskomatonta on ollut päästä hyödyntämän osaamistaan vertaisten parissa, päästä kertomaan omia kokemuksia elämästä ja kuulla toisten tarinoita. Niiden kautta on tapahtunut uskomatonta vahvistumista ja myönteisen minäkuvan hahmottamista, ”vain tekemällä töitä”. Kun se tapahtuu juuri oikeaan aikaan, juuri oikeassa paikassa, sopivassa ympäristössä ja oikein tuettuna, se antaa mahdollisuuden nähdä itsensä positiivisessa valossa. Onnistumisen kokemusten saaminen työssä on yksi hyvä keino auttaa vahvistumaan sekä tukea myönteisen mielikuvan syntymistä.

 

Empatiaa työelämään

Mitäpä jos me ”ruvettaisiinkin pitämään meitä kaikkia ihmisinä”?

Jokaista meistä, ihan millaisella taustalla tai tämänhetkisellä tilanteella tahansa. Syntyisikö siitä toipumista? Toipumista vaikka sitten kuormittavista työttömyysvuosista, pitkistä yksinäisistä sairausvuosista, liian raskaista työtehtävistä tai muuten elämän tuomista haasteista.

Sen olen ainakin saanut kuulla ja nähdä, että tätä on tapahtunut Paikka auki -työpaikoilla, usein aivan huomaamattakin.

 

 

Anu Lappalainen
Ohjelmakoordinaattori, Paikka auki -ohjelman koordinaatio