Paikka auki -ohjelman elämäntilannekysely

Elämäntilannekyselyllä saadaan tietoa Paikka auki -ohjelman vaikuttavuudesta Paikka auki -työntekijöiden elämäntilanteeseen. Kyselyssä tarkastellaan muutosta, joka tapahtuu Paikka auki -työntekijän elämäntilanteessa työn aikana; minkälaisia vaikutuksia vuoden mittaisella työsuhteella tuetussa ympäristössä on yhtenä tekijänä työntekijän elämäntilanteeseen. 

 

Osallistu kyselytutkimukseen

Haemme mukaan Paikka auki -rahoituksen saaneita järjestöjä, jotka sitoutuvat tutkimukseen Paikka auki -työntekijän työsuhteen ajaksi.

Tätä kyselytutkimusta tehdään, jotta voimme osoittaa rahoittajalle Paikka auki -ohjelman vaikutusta yhtenä osatekijänä nuorten ja osatyökykyisten elämäntilanteeseen. Haluamme, että ohjelma jatkuu tulevaisuudessakin ja siksi tarvitsemme keinoja esittää tuloksellisuutta ohjelmatasolla.

Olemalla mukana Paikka auki -ohjelman elämäntilannekyselyn kyselytutkimuksessa, pääset tuottamaan uutta vaikutustietoa, jolla saattaa olla vaikutus jopa 300 henkilön työllistymiseen. Järjestönä pääsette kuulemaan ensimmäisenä ohjelman vaikutuksista nuoren/osatyökykyisen elämäntilanteeseen valtakunnallisesti. Lisäksi teillä on mahdollisuus päästä arvioimaan oman järjestönne toimintaa työnantajana.

Järjestön ei tarvitse tehdä Paikka auki -avustuksesta tuloksellisuusraporttia, koska koordinaatio hoitaa tuloksellisuusraportin koko ohjelmasta koottuna. Kootun tiedon saamiseksi toivomme järjestöjen vastaavat koordinaation lähettämiin kyselyihin, joihin tämä kyselytutkimuskin kuuluu.

Oletko jo mukana kyselytutkimuksessa?

Tästä pääset vastaamaan kyselyyn.

3x10D®-elämäntilannemittari

Paikka auki -vaikuttavuustutkimuksessa käytetään DIAKin kehittämää 3x10D®-elämäntilannemittaria. Mittari on tarkoitettu itsearviointiin ja asiakaslähtöiseen työhön, mutta sillä voi hyvin kuvata myös henkilössä tapahtuvaa muutosta tekemällä mittarin useampaan kertaan. 

3X10D®-elämäntilannemittarilla arvioidaan omaa tai perheen elämää vastaamalla kysymyksiin, jotka koskevat keskeisiä elämänalueita. Kyselyn tuloksena vastaaja pysähtyy tarkastelemaan elämää kokonaisuutena, vahvuuksineen ja heikkouksineen. Mittari tuo esille henkilön näkemyksen ja se on helppo jakaa ammattilaisten kanssa. Mittari sopii hyvin myös puheeksi ottamisen välineeksi. 

Tutustu mittariin DIAKin sivuilla.